Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu?

The fourth Sumikko Gurashi game.

Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? on Ocean of Games. Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.