Nippon Pro Mahjong: Renmei Kōnin Motto 20-bai! Mahjgong ga Tsuyoku naru Hōhō ~ Hatsu Chūkyū-sha-hen

Vita mahjong game with an incredibly long name

Nippon Pro Mahjong: Renmei Kōnin Motto 20-bai! Mahjgong ga Tsuyoku naru Hōhō ~ Hatsu Chūkyū-sha-hen on Ocean of Games. Nippon Pro Mahjong: Renmei Kōnin Motto 20-bai! Mahjgong ga Tsuyoku naru Hōhō ~ Hatsu Chūkyū-sha-hen review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.