Nippon Pro Mahjong: Renmei Kōnin Motto 20-bai! Mahjgong ga Tsuyoku naru Hōhō ~ Hatsu Chūkyū-sha-hen

Vita mahjong game with an incredibly long name

Download Nippon Pro Mahjong: Renmei Kōnin Motto 20-bai! Mahjgong ga Tsuyoku naru Hōhō ~ Hatsu Chūkyū-sha-hen Full Game