Tantei Shinshi Dash!

Enhanced port of Fukakutei Sekai no Tantei Shinshi featuring full voice acting.

Tantei Shinshi Dash! on Ocean of Games. Tantei Shinshi Dash! review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.