KiKi KaiKai: Kuro Mantle no Nazo

A sequel to the KiKi KaiKai/Pocky & Rocky series for Switch.

KiKi KaiKai: Kuro Mantle no Nazo on Ocean of Games. KiKi KaiKai: Kuro Mantle no Nazo review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.