Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: Kanken Wii Kanji Ou Ketteisen

Rocket Company's Kanken series hits the Wii.
 Wii

Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: Kanken Wii Kanji Ou Ketteisen on Ocean of Games. Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: Kanken Wii Kanji Ou Ketteisen review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.