Tsumikui: Sen no Noroi, Sen no Inori

Visual novel for PC and PS Vita.

Tsumikui: Sen no Noroi, Sen no Inori on Ocean of Games. Tsumikui: Sen no Noroi, Sen no Inori review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.