Shinobi, Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki

The sequel to Shinobi, Koi Utsutsu

Shinobi, Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki on Ocean of Games. Shinobi, Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.