Naraku no Shiro Ichiyanagi Nagomu, Nidome no Junan

The sequel to Amagoushi no Yakata.

Download Naraku no Shiro Ichiyanagi Nagomu, Nidome no Junan Full Game